Skip to content

Kokemusten talo esiintyi Laatukeskuksen Työyhteisön kehittämisjaoksessa

Laatukeskuksen Työyhteisön kehittämisjaoksen webinaarissa kuultiin 1.3.2022 Kokemusten talo -hankkeen innovatiivinen esittely, kuinka virtuaalielämykset voivat tulla osaksi työelämää 

Laatukeskus on olemassa, jotta huomisen lehdestä voidaan lukea enemmän menestystarinoita organisaatioista ympäri Suomen. Globaalissa maailmassa kun ei voi kilpailla hinnalla, mutta laadulla ja innovaatioilla voidaan. Laatukeskuksen tavoitteena on menestyvä Suomi, jonka kilpailukyky on rakennettu kestävälle pohjalle. 

Laatukeskuksen missiona tuottaa menestystarinoita Suomesta auttamalla organisaatioita kehittämään toimintansa ja johtamisensa laatua.  

Kokemusten talo -hankkeessa kehitetään Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia. Tilaisuudessa esiintyivät Laurean ammattikorkeakoulun yliopettaja Kaisa Airo ja projektityöntekijä Jonna Mäkelä.  

Kokemusten talo – EAKR -rahoitteisessa hankkeessa on mukana neljä eri ammattikorkeakoulua: Laurea, Turun Amk, Xamk ja Haaga-Helia. Ammattikorkeakoulujen yhteistyönä kahden vuoden hankkeessa tutkitaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä. Kokemusten talo hankkeessa virtuaalitiloista kehitetään uutta kestävää liiketoimintaa etenkin matkailu-, ravintola-, tapahtuma- sekä luovan alan pk-yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia liiketoimintamalleja tyhjiksi jääneisiin ja käyttötarkoitukseltaan muuttuneisiin tiloihin kiinteistöalalla.

Erilaiset virtuaaliratkaisut ovat tulleet osaksi arkipäivää ja ympäristöämme niin hyvässä kuin pahassa.

Tilaisuuden alussa Kaisa Airo kertoi hankkeen taustoista mm. seuraavaa: Covid-19 pandemia on aiheuttanut yhteiskunnassa ennennäkemättömän digiloikan ihmisten siirryttyä etätöihin koteihinsa. Digitaalisuus ja monipaikkainen työ on tehnyt tulojaan jo monta vuosikymmentä, mutta vasta nyt se koskettaa koko maailmaa ja vielä samaan aikaan. Erilaiset virtuaaliratkaisut ovat tulleet osaksi arkipäivää ja ympäristöämme niin hyvässä kuin pahassa. Ne vaikuttavat palvelu-, työ-, tila- ja viihtymiskokemuksiimme ja luovat kokonaan uudenlaisen elämisen mallin.  

Jonna Mäkelän osuudessa kuvattiin työn murroksien vaikutuksia kaupunkikehitykseen ja miten Covid-19 pandemian myötä räjähdysmäisesti lisääntynyt etätyö oli koettu. Lisäksi Jonna kertoi hybridikiinteistöjen mahdollisuuksista, joilla monipaikkaisen työn haasteita voitaisiin osaltaan taklata.

Kaisa Airo pohti virtuaalityöskentelyn vaikutuksista työntekoon ja työnteon tulevaisuudesta, miten virtuaalisuutta voitaisiin kehittää elämyksellisemmäksi niin, että se tukisi muun muassa työntekijöiden jaksamista ja työssä viihtymistä.  

Tilaisuuteen osallistui 38 henkilöä ja esitys sain erinomaiset palautteet kiinnostavan aiheensa ja hyvien esiintyjiensä takia. Webinaarin tallenteen löydät täältä.

Seuraavassa 5.4.2022 Kokemusten talon webinaarissa pohdimme minkälainen on elämyksellinen hybriditila ja mitkä tilan tekijät luovat elämyksellisiä tilakokemuksia. Lisätietoja Elämyksiä etsimässä -webinaarista löydät täältä