Skip to content

Elämyksiä etsimässä – webinaari tilakokemuksesta 5.4.2022

Tervetuloa etsimään tilaelämyksiä tiistaina 5.4.2022 klo 14.00-16.15

Minkälainen on elämyksellinen hybriditila? Mitkä tilan tekijät luovat elämyksellisiä tilakokemuksia?

Webinaarissa esitellään Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittama Kokemusten Talo -hanke sekä luodaan katsaus tilatutkimuspaketteihin ja ajankohtaisiin tuloksiin. Lisäksi webinaarissa yhteiskehitetään uusia avauksia tilakokemuksen kentällä.

Hankkeessa tutkitaan ihmisen tilakokemusta ja kehitetään uusia tilaratkaisuja. Ennen kaikkea hankkeessa etsitään uusia liiketoimintamalleja luovan, matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alan pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ohjelma:

14.00 – 14.15 Kokemusten talo – virtuaalitiloista elämyksiä ja liiketoimintaa
14.15 – 14.35 Elämystilat – tutkimuspakettien kuvaukset 
14.35 Workshop – hybriditilojen uudet avaukset
— Tauko —
15.15 Fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen tilakokemus
15.40 – 16.00 Tilakokemustutkimusten tuloksia
16.00 – 16.15 Yhteenveto 

Nauhoite webinaarista löytyy täältä.