Skip to content

Astu sisään
Kokemusten Taloon!

Kokemusten talossa kehitettiin kokeillen ja tutkien erilaisia virtuaali- ja hybriditiloja, vuorovaikutteisia digitaalisia kulttuurikokemuksia sekä konsepteja ja liiketoimintamalleja tyhjiin ja vajaakäyttöisiin tiloihin. Kehittämiseen osallistui pk-yrityksiä, suurta yleisöä sekä hanketta toteuttaneiden ammattikorkeakoulujen monialainen asiantuntijatiimi. Kokeilujen opit ja tutkimustieto koottiin ohjekorteiksi, jotka löydät Kokemusten talon kerroksista.

Hanke on rahoitettu osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.