Skip to content

Vuokralaiskokemus toimitilakiinteistöissä on tärkeä tekijä kiinteistöliiketoiminnassa

Kiristynyt kilpailu eri toimialoilla vaatii yrityksiä kehittämään toimintaansa jatkuvasti ja analysoimaan markkinaa. Asiakaskokemuksen avulla yrityksillä on mahdollisuus erottua kilpailijoistaan ja kasvattaa tuottoisaa liiketoimintaa.

Kiinteistöala on perinteisesti ollut tuotantolähtöinen toimiala, mutta muutos asiakaslähtöiseen toimintaan on alkanut viime vuosikymmenenä. Vuokranantajat ovat alkaneet keskittyä rakennuksen teknisten ja taloudellisten tekijöiden lisäksi käyttäjien tyytyväisyyteen ja kokemukseen. Vuokralaisten tyytyväisyys voi mahdollistaa kiinteistöjen korkeampia käyttöasteita ja vuokratasoja sekä pidempiä vuokra-aikoja.

Tilojen vuokrauksen kehittäminen vuokralais-kokemuksen avulla

Asiakkaiden ja palveluiden rooli toimitilamarkkinoilla tulee kasvamaan jatkossakin. Painopiste laajenee fyysisistä tiloista käyttäjiin ja edelleen rakennusten palveluihin ja lähiympäristöön. Vuokralaisten asiakaspolku on monitahoinen sekä pitkäkestoinen prosessi, joka alkaa uusien tilojen tarpeen tiedostamisesta ja päättyy tiloista muuton jälkeen. Vuokralaisen kokemukseen vaikuttaa monet eri sidosryhmät, kosketuspisteet ja alustat. Kiinteistöpäälliköt ja palveluntarjoajat ovat keskeisiä sidosryhmiä vuokralaiskokemuksen kehittämisessä.

Vuokralaiskokemuksen kehittäminen edellyttää sidosryhmien tiivistä yhteistyötä. Viestinnällä ja ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on ratkaiseva rooli vuokralaiskokemuksen kehittämisessä. Kiinteistöjen omistajien ja managereiden tulee panostaa asiakkaidensa tarpeiden ymmärtämiseen ja systemaattisiin toimintatapoihin koko asiakaspolun ajan. Vapaiden tilojen vuokraamista voitaisiin kehittää hyödyntämällä käyttäjäystävällisiä digitaalisia ratkaisuja, jotka parantaisivat tilojen löydettävyyttä, vertailua ja suunnittelua. Lisäksi digitaalisilla ratkaisuilla voidaan luoda uusia sisältöjä sekä liiketoimintamalleja vuokralaisille.

Jenna Isokuortin opinnäyte “Improving leasing of vacant premises through tenant experience in the Finnish commercial real estate market” on luettavissa täältä.