Skip to content

Pop up vie Living Labin ihmisten luo

Pop-up vie toimintaa sinne, missä ihmiset jo ovat. Hanketyössä jalkautuminen on hyvä keino tavoittaa kohderyhmiä.

Usein hankkeissa jalkautuminen tapahtuu yhteistyökumppaneiden toimintoihin osallistumisen tai muiden olemassa olevien ryhmien kautta. Yksi hyvä vaihtoehto on myös viedä hankkeen toimintoja, työpajoja tai tiedonkeruuta pop-up-toimintana tapahtumiin tai julkiseen tilaan. Nousu-hanke kokeili pop-up Living Labia kauppakeskuksessa.

Living Lab kauppakeskuksessa

NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hanke järjesti marraskuussa Pop-up Living Labin Kokemusten tilassa kauppakeskus Veturissa. Kokemusten tila oli elämyksellisiä sisältöjä esittelevä Pop-Up-tila ja se oli avoinna kolme viikkoa loka-marraskuussa 2022. Tilassa pääsi kokemaan pelejä, virtuaalista taidetta ja ohjattuja työpajoja. 

Värivalot olivat näyttäviä Kokemusten tilassa.

Pop-up Living Lab on Nousu-hankkeen liikkuva Living Lab ja ensimmäistä kertaa tällainen ”matkalaukkuversio” vietiin ostoskeskukseen. Living Lab voidaan määritellä monella tavalla, mutta ennen kaikkea se on yhteiskehittämisen paikka, joka kokoaa yhteen nuoria ja ammattilaisia kehittämishaasteiden äärelle, tarkoituksena löytää ideoiden ja keskustellen yhdessä ratkaisuja.

Living Lab voi olla myös kokeiluympäristö, jossa esimerkiksi testataan erilaisia digipalveluita. Nousu-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan Living Lab -toimintaa ja sen avulla tuotetaan ratkaisuja nuorten digiosaamisen vahvistamiseen.

Värivaloja ja sisäänheittäjiä

Kokemusten tila mahdollisti Living Labin viemisen uuteen ympäristöön. Kokemusten tilaan suunniteltiin hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa ja sen rinnalle myös jotain toiminnallista tekemistä tilassa vieraileville. Käytännössä Kokemusten tilaan viedyn Pop-up Living Labin tavoitteena oli saada kauppakeskuksessa asioivia nuoria antamaan mielipiteitä nuorille suunnatusta palvelukartasta sekä vastaamaan kyselyyn koskien hankkeen järjestämiä digitaitokoulutuksia.

Mototiles -liikuntalaatat toimivat ikään kuin sisään heittävänä toimintana ja moni innostuikin kokeilemaan taitojaan nopeuspelissä, varsinkin jos näkivät ensin jonkun muun pelaavan. Tilan ovella ollut iso esittelykyltti herätti joidenkin kiinnostuksen, mutta tehokkaimmin huomiota herättivät tilan näyttävät värivalot ja sisäänheittäjänä toiminut hankkeen työntekijä, joka kertoi kauppakeskuksen asiakkaille henkilökohtaisesti mistä oli kyse. Erityisesti nuorten uskaltautuminen heille uuteen ja vieraaseen tilaan kauppakeskuksessa vaati aktiivista sisään heittämistä ja ohi kulkevien ihmisten kutsumista mukaan.

Pop-up Living Labin tavoitteena oli kevyempi työpajatyöskentely eli nuorille suunniteltiin tehtäviä niin, ettei ne olleet sidottuja tarkkoihin kellonaikoihin. Digitaitokoulutuksiin liittyvään kyselyyn oli mahdollista vastata tietokoneella itsenäisesti, parin tai ryhmän kanssa. Nuorille suunnatun palvelukartan suunnitelma oli heijastettuna seinälle ja tavoitteena oli saada pöydän ääreen useampi nuori kertomaan mielipiteitään ja yhdessä ideoimaan. Nuorille suunnattua palvelukarttaa on viime keväästä lähtien kehitetty ammattilaisista koostuvan ryhmän kanssa ja nyt syksyllä kehittämiseen on saatu mukaan myös nuoria.

Pop-up Living Labissa palvelukartan suunnitelma sai osakseen kiinnostusta, joskin yhdessä ideoiminen ei toteutunut. Tällainen työpajatyyppinen työskentely olisi vaatinut pidemmän pysähtymisen ja enemmän keskittymistä. Yhdessä ideoiminen olisi vaatinut osallistujien saapumista porukoissa tai runsaampaa osallistujamäärää. Nyt kävijät saapuivat pääasiassa yksitellen ja hyvin eri aikoihin koko Living Labin aukiolon ajan. Tässä pop-up Living Labissa parhaiten toimivat siis toiminnot, jotka olivat nopeita ohjeistaa ja toteuttaa ja joita osallistujien oli mukava tehdä myös yksin.

Haasteita ja mahdollisuuksia

okemusten tila oli viihtyisä ja houkutteleva. Sohvat ja räsymatot tekivät tilasta olohuoneen kaltaisen ja värikkäät valot heijastettuna seinille taas toivat tilaan hienoja efektejä. Tila ja sitä kautta Nousu-hankkeen Pop-up Living Lab kiinnosti enemmän lapsiperheitä kuin 16–29-vuotiaita nuoria.

Moni innostui kokeilemaan taitojaan Mototiles -liikuntalaattojen nopeuspelissä.

Toisaalta taas ne muutamat nuoret, jotka piipahtivat tilassa, olivat kiinnostuneita hankkeesta ja innokkaita vastaamaan esimerkiksi digitaitokoulutus-kyselyyn.

Pop-up-toiminta soveltui hyvin tiedonkeruuseen, hankkeen toimintojen markkinointiin ja Living Lab-toiminnan tutuksi tuomiseen. Haasteellista oli kuitenkin toteuttaa enemmän aikaa vaativaa työskentelyä, sillä moni osallistujista oli kauppakeskuksessa muilla asioilla, eikä näin ollut valmis jäämään pitkäksi ajaksi.

Ajankohdalla oli varmasti paljon merkitystä siihen, kuinka paljon nuoria oli liikkeellä kauppakeskuksessa. Vapaapäivänä tai loma-aikana kävijöitä olisi mahdollisesti ollut runsaammin, kuin torstai-iltapäivänä. Tällaiseen pop-up Living Labiin voisi myös kutsua etukäteen joitakin osallistujia tai jonkun ryhmän mukaan.

Toimintaa järjestäessä on hyvä varautua yllättäviin tilanteisiin, kuten siihen ettei osallistujia tulekaan niin paljoa, kuin oli ajateltu. Living Labia tai muuta pop-up-työpajaa järjestäessä kannattaa suunnitella 2–3 erilaista toimintaa tai tapaa päästä kohti tavoitteita, jos jokin suunnitelmista ei toteudukaan muuttuvien tilanteiden vuoksi. Pop-up-toiminnassa tila ja tilanne on yleensä kaikille osapuolille uusi. Tällöin joustavuus ja valmius soveltaa toimintaa nousee erityisen tärkeäksi.

Pop-up Living Lab oli hyvä kokeilu, vaikka kehittämisen varaakin jäi. Kokonaisuutena voimme suositella julkiseen tilaan jalkautumista pop-up-toiminnan kautta, sillä tapasimme täysin eri ihmisiä, kuin aiemmin ja saimme hyvää tietoa osallistujilta. Pop-up Living Lab voi tästä jatkaa uusiin ympäristöihin, kokemusta viisaampana.

Kokemusten tila oli Kokemusten talo -hankkeen järjestämä kokonaisuus.
 

NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa kehitetään Living Lab -toimintaa nuorten digiosaamiseen ja työllisyyteen liittyen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.-2021-31.8.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisätiedot: www.xamk.fi/nousu, Instagram: @digielamaa

Artikkeli on julkaistu alun perin Xamkin verkkoalustalla. Alkuperäiseen kirjoitukseen pääset tästä.