Skip to content

Moniaistisuudella hyvinvointia ja elämyksellisyyttä

Kokemusten talo järjesti toistamiseen webinaarin yhdessä Laatukeskuksen kanssa. 

Tällä kertaa webinaarin aiheena oli Elämyksellinen tila monikulttuurisuuden, hyvinvoinnin ja kohtaamisen edistäjänä. Tilaisuuden avasi Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja Kaisa Airo esittelemällä Kokemusten talo hankkeen tuloksia kuluneen syksyn 2022 ja kevään 2023 testauksista. 

Hankkeessa on testattu virtuaalisia sisältöjä niin projisoinneilla, tekoälyä ja pelillisyyttä hyödyntäen että VR-laseilla. Tuloksissa on ilmennyt, että kaikkia sisältöjä yhdistävä tekijänä voidaan pitää sisällön suunnittelua toteutuksen mukaan. Esimerkiksi tavoitellessa elämyksellistä opetustilannetta projisointeja hyödyntämällä, on varsinaisen sisällön oltava jotakin muuta kuin perinteiset esityskalvot. Testaukset osoittivat myös läsnäolon merkitystä. Vaikka teknisesti monetkaan virtuaalisisällöt eivät vaatisi ihmisen läsnäoloa, on sen todettu olevan elämykseen myönteisesti vaikuttava tekijä. Lisäksi palveluntarjoajien tulee olla ammattitaitoisia tuottamaan ja hallitsemaan sisältöä. 

Alustuksen jälkeen siirryttiin työpaja -osioon, jossa osallistujat pääsivät pienryhmissä pohtimaan Miten liikuteltavaa virtuaalitilaa voisi hyödyntää? Ideoita pohdittiin kolmen kategorian alle: loppukäyttäjät, tilan tarjoaja sekä pk-yritys. Lopputuloksena ehdotuksista syntyi “ideapilvi” Flinga-alustalle.

Flingaan koostetut ideat työpaja -osuudessa.

Loppukäyttäjille vastauksissa nousi esiin mm. hyödyntäminen kivunlievitykseen siirtämällä huomiota pois kivusta, vanhustenhoito sekä rentoutuminen. Tilan tarjoajalle liikuteltava virtuaalitila voisi työpajan osallistujien mielestä sopia esimerkiksi juhlien järjestämiseen tai tyhjillään olevien toimitilojen valjastamisen kaupalliseen käyttöön. Pk-yrityksille suunnatuissa ideoissa nousi esille virtuaalisuuden hyödyntäminen ikään kuin täydentämään varsinaista palvelua, esimerkiksi hieroja voisi luoda ympäristön luontotilaksi.

Työpajan jälkeen Laurea-ammattikorkeakoulun hankeasiantuntija ja projektipäällikkö Minttu Räty esitteli jo vuonna 2009 kehitettyä Aistien tilaa, jota on sittemmin vuosien aikana paranneltu mm. uudistamalla tekniikkaa. Aistien tila sai alkunsa ajatuksesta monikulttuurisen kohtaamisen tilana. Miten maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voisivat saada palan kotimaataan tänne Suomeen tai esimerkiksi esitellä omaa kulttuuriaan. Aistien tilassa on mahdollista rakentaa oma maailmansa projisoinneilla, erilaisia esineitä ja ääniä hyväksi käyttäen, sekä tuomalla erilaisia tuoksuja tilaan esimerkiksi ruuan muodossa. 

Aistien tilaan luotu mökkitunnelma. Kuva: Minttu Räty

Hankkeessa syntyneitä tuloksia esitellään tarkemmin Loppuseminaarissa 31. toukokuuta 2023 Designmuseossa, Helsingissä. Tarjolla kuohuvaa ja pientä purtavaa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Paikkoja on vain rajoitetusti, joten muistathan ilmoittautua mukaan, mikäli tahdot tulla paikalle kuulemaan mitä olemme kahden vuoden aikana saaneet aikaan.. Lisätietoja ja ilmoittautumiseen pääset tästä.