Skip to content

Kokemusten talo hanke kehitti 23 uutta konseptia yritysten käyttöön

Tilojen erilaisia virtuaalisia käyttötapoja kehittänyt Kokemusten talo hanke päättyi 31.8.2023.

Lopputuotoksena syntyi kymmeniä isompia ja pienempiä kokeiluja sekä 23 uutta konseptia yritysten käyttöön. Konseptit julkaistiin 3D – Kokemusten talo ohjepakassa. 

Hankkeessa vastattiin pandemian jälkeisiin ja digitalisaation mahdollistamiin tarpeisiin kehittämällä virtuaalitiloista uutta kestävää liiketoimintaa etenkin matkailu-, ravintola-, tapahtuma- sekä luovan alan pk-yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia liiketoimintamalleja tyhjiksi jääneisiin ja käyttötarkoitukseltaan muuttuneisiin tiloihin kiinteistöalalla. 

Neljän ammattikorkeakoulun (Laurea AMK, Haaga-Helia AMK, Turku AMK ja Xamk) yhteistyönä toteutetussa kahden vuoden hankkeessa tutkittiin loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä. Hankkeessa ennakoitiin näihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia etenkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen (MaRaTa-ala) sekä luovien alojen yrityksissä ja organisaatioissa.  

Tutkimuksen perusteella hankkeessa yhteiskehitettiin systemaattisesti ympäristöpsykologisiin periaatteisiin perustuvia virtuaali- ja hybriditiloja ja liiketoimintamalleja. Hankkeessa luotiin myös kestäviä ratkaisuja tyhjiksi, vajaakäytölle tai käyttötarkoitukseltaan muuttuneille fyysisille tiloille. Hanke toteutettiin kiinteistöalan tilan tarjoajien sekä MaRaTa- ja luovien alojen virtuaalisten ja hybridipalvelujen tarjoajien pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyönä.

Hanke sisälsi viisi työpakettia (TP), jotka toteutettiin systemaattisen yhteiskehittämisen menetelmiin. a) Laurea AMK vastasi hankkeen koordinoinnista sekä varsinaisten tilojen kartoituksesta, arvioinnista sekä tilakokemuksen kehittämisestä. b) Xamk vastasi virtuaalisen vuorovaikutuksen, pelillisyyden, virtuaalitaiteen sekä liikuteltavan virtuaaliteknologian hyödynnettävyydestä ja käytettävyydestä. c) Haaga-Helia AMK vastasi matkailu-, ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan kehittämisestä hybridi- ja virtuaaliympäristöissä. d) Turun AMK vastasi esittävän taiteen ja taiteen toimialan liiketoiminnasta ja esitystuotannon virtualisoinnin kehittämisestä.

Hankkeen tuloksena syntyi viisi tulospakettia: 1) Uutta tietoa loppuasiakkaiden tilakokemuksesta 2) Uutta tietoa virtuaalisten ja fyysisten tilojen käyttömahdollisuuksista 3) Uusia virtuaali- ja hybriditilakonsepteja MaRaTa ja luovan alan toimijoiden käyttöön 4) Uusia liiketoiminta- ja palvelukonsepteja MaRaTa- ja luovan alan toimijoiden käyttöön 5) Uusia tilakonsepteja kiinteistöalan toimijoille sekä kumppanuusverkostoja alojen välille. Hankkeen lopputuotoksena kehitettiin palvelu- ja liiketoimintakonseptien ohjepakka kolmiulotteisena “kokemusten talona”, joka on suunnattu ideointityökaluksi PK -yrityksille, kiinteistöalan toimijoille sekä loppukäyttäjille. 

Tutustu 3D Kokemusten talo ohjepakkaan.