Skip to content

Kokemusten talo haastoi Xamkin Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opiskelijoita ideoimaan vuorovaikutteisia digielämyksiä

Kokemusten talo haastoi Xamkin Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opiskelijoita ideoimaan vuorovaikutteisia digielämyksiä. Ideaa tuli lisäksi kokeilla kevyesti eri kohdeyleisöjen kanssa käytännössä. Tehtävä kytkettiin osaksi Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet -opintojaksoa keväällä 2022.

Kokeilun tavoitteena oli:
 –  tutkia virtuaalista vuorovaikutusta
 –  löytää uusia ideoita kulttuurin kokemiseen ja osallistumiseen etänä
 –  selvittää miten teknologiaa ja digitaalisuutta voidaan hyödyntää
 –  tutkia tunnekokemusta

Opiskelijat suunnittelivat pienryhmissä kokeiluja valitsemilleen asiakasryhmille, esimerkiksi ikääntyneille, nuorille ja työyhteisöille. Yksi kokeiluista oli muotokuvamaalaus verkkokokouksen välityksellä toteutettuna. Ideaa lähtivät kehittelemään Laura Valo ja Katri Smolander, jotka onnistuivat kytkemään kokeilun luontevasti omaan työhönsä lasten kuvataidekoulun suunnittelijaopettajana ja diakonisen vanhustyön kehittämistehtävissä. Kokeilu toi yhteen kuvataidekoulun oppilaat ja ikäihmiset muotokuvamaalauksen merkeissä. Mallit ja maalaajat kohtautettiin Teamsissa, jossa he pääsivät keskustelemaan. Keskustelun pohjalta oppilaat maalasivat muotokuvat ikäihmisistä.

Onnistunut kokeilu innosti Lauraa ja Katria jatkokehittämään sitä opinnäytetyöprojektiksi asti!

”Asetimme kehittämistyön alussa tavoitteeksi järjestää vuorovaikutteinen digielämys, joka tuottaisi kulttuurihyvinvointia kummallekin osallistujalle, niin lapselle kuin ikäihmiselle. Pidimme yhtenä merkittävänä tavoitteena ylisukupolvista kohtaamista, jossa ilo sekä voimaantuminen kasvavat tarinoiden jakamisesta, aidosta läsnäolosta ja nähdyksi tulemisesta. Kiinnostuimme kokeilussamme tutkimaan, miten koettu digielämys vaikuttaa lasten ja ikäihmisten hyvinvointiin ja siihen, millaisia tunnekokemuksia kulttuurin kokeminen etänä voi ylisukupolvisen kohtaamisen kautta mahdollistaa. Kokeilussamme teknologia ja digitaalisuus ovat vain välineitä elämyksen välittämiseen.”

Muotokuvamaalaus ylisukupolvisena digielämyksenä -opinnäytetyön tuloksista ja konseptista voit lukea lisää täältä: Muotokuvamaalaus ylisukupolvisena digielämyksenä: kulttuurihyvinvointia tuottavan yhteistyömallin rakentaminen palvelumuotoilun keinoin – Theseus