Skip to content

Interaktiiviset ja immersiiviset teokset osana Pako Pompejista -näyttelyä

Kokemusten talo on toteuttanut digitaalisia teoksia 31.3.2023 avautuneeseen Suomen merimuseon Pako Pompejista -näyttelyyn. Teokset ovat nähtävillä 1.10.2023 saakka Merikeskus Vellamossa. Teosten avulla selvitetään vuorovaikutteisten digitaalisten teosten mahdollisuuksia tila- ja asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä tutkitaan näyttelykävijöiden tunnekokemuksia. Tutkimusta toteutetaan näyttelyssä havainnoimalla ja haastattelemalla. Tutkimuksesta kerrotaan kävijöille näyttelyssä. Lisäksi tarkastelemme teosten käyttöä ja niihin liittyviä julkaisuja sosiaalisessa mediassa.

Teokset:
Pompejin naamio
Carine Fabritius, 2023
Kesto: ∞
Koko vaihtelee
Lisätty todellisuus (AR): kasvofiltteri

Kasvofiltteri on taiteilijan tulkinta Pompejista löytyneestä naamiosta. Kasvojasi liikuttelemalla ja ilmeitäsi vaihtamalla huomaat naamion seuraavan liikkeitäsi.

Filtteri on koettavissa näyttelyssä sekä Suomen merimuseon Instagram-tilillä @suomenmerimuseo ja Merikeskus Vellamon Instagram-tilillä @merikeskusvellamo.

Suorat linkit Instagram -filttereihin:
Pompejin kasvot
Pompejin naamio


Jäljet tuhkassa
Tatu Heinämäki ja
Mikko Lappi, 2023
Koko vaihtelee
Interaktiivinen mediainstallaatio

Askeleet tuhkassa vie näyttelykävijän ajassa taaksepäin hetkeen, jona Vesuvius purkautui. Kävijä pääsee astelemaan Pompejin kaduilla ja katsomaan, kuinka jäljet hautautuvat taas tuhkaan.

Liikkeentunnistus- ja syvyyskamerateknologiaan pohjautuva vuorovaikutteinen teos on koettavissa näyttelytilassa. Teokset ovat syntyneet yhteistyössä Suomen merimuseon ja Merikeskus Vellamon kanssa.

Työryhmä:
Johanna Aartomaa, Suomen merimuseo
Carine Fabritius, Xamk
Tatu Heinämäki, Xamk
Mikko Lappi, Xamk
Vesa Paasonen, Suomen merimuseo
Tiina Savallampi, Xamk
Erik Tirkkonen, Suomen merimuseo
Annika Utriainen, Merikeskus Vellamo

Teokset ovat syntyneet osana Kokemusten talo -hankkeen toimenpiteitä Xamkin osatoteutuksessa, jossa testataan virtuaalisen vuorovaikutuksen sekä peli- ja digitaalisen taiteen mahdollisuuksia tila- ja kulttuurikokemusten kehittämisessä. Kokemusten talo -hanketta (1.9.2021–31.8.2023) rahoitetaan REACT-EU-rahoituksesta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.