Skip to content

Hybridityön vaikutukset tulevaisuuden työympäristöihin

Suomalaisista aiemmin vain noin neljännes palkansaajista teki pääsääntöisesti etätyötä. Covid-19 pandemian myötä keväällä 2020 etätyöhön siirtyi peräti 60 prosentin joukko palkansaajista. Harppaus oli iso ja nopea. Osa oli tottunut etätyöhön, osa odottanut ja osa taas vältellyt sitä viimeiseen saakka. Nyt tuosta siirtymästä on jo kaksi vuotta aikaa. Mitä se tarkoittaa työympäristöjemme kannalta? 

Syksyllä 2020 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan vastaajista (468 vastausta)  noin 35 prosenttia voisi tehdä työtään suurimmaksi osaksi tai kokonaan etänä. Vain 3 prosenttia ei haluaisi tehdä työtä lainkaan etänä. (Kuvio) Miellyttävimmäksi paikaksi koettiin kotiympäristö. Kyselyn hetkellä Covid-19 pandemia riepotteli maailmaa ja turvallisuuden tunne oli monilla suomalaisillakin järkkynyt. Kotoa ei haluttu poistua minnekään ylimääräisiin menoihin, edes työn vuoksi, jos ei ollut pakko. 

Kuvio: Kyselytutkimuksen vastaus etätyöhalukkuudesta.

Kahden pandemiavuoden jälkeen liikkumiseen suhtaudutaan jo aivan toisin, ja patoumaa sosiaalisten kohtaamisten pariin on ollut havaittavissa. Yksin puurtamiseen toimistolla työskentely ei kuitenkaan enää tunnu houkuttelevalta ajatukselta. Työympäristöjen on jatkossa taivuttava yhä paremmin monipaikkaiseen työhön ja tarjottava paremmat puitteet vuorovaikutukselle ja ideoinnille.

Työympäristöjen murros ei kosketa pelkästään toimistoja

Monipaikkainen työ vaatii parempia toimintoja myös kotiympäristössä ja työn kolmansissa paikoissa. KTI:n (1) uusimman kiinteistömarkkina raportin mukaan on hyvin mahdollista, että isoista pääkonttoreista siirrytään niin kutsuttuihin pieniin kotipesiin, joiden lisäksi työntekijöille on tarjolla satelliittitoimistoja, esimerkiksi co-working jäsenyyksiä. 

Osa co-working tiloista tulee todennäköisesti sijaitsemaan erilaisten asumisen konseptien yhteydessä joko asukkaiden käytössä olevina tai puolijulkisina tiloina. Hybridikiinteistöt – joiksi myös modernit asumisen konseptit luokitellaan – tuovat toimistojen fasiliteetit lähemmäksi kotiympäristöä. Hybridikiinteistöt mahdollistavat myös tehokkaammat asuinneliöt, kun osa toiminnoista, kuten työpisteet, voidaan sijoittaa yhteiskäyttöisiin tiloihin. Tämän myötä myös tiivistyvissä kaupunkikeskustoissa voidaan tarjota asuntoja useammalle henkilölle asumismukavuudesta tinkimättä. 

Lue aiheesta lisää Kokemusten talon projektityöntekijä Jonna Mäkelän joulukuussa 2021 julkaistusta opinnäytetyöstä. 

(1) KTI 2021. Koronakriisin vaikutukset kiinteistömarkkinoihin – Toimistotilojen tarve ja käyttö koronan jälkeisessä maailmassa