Skip to content

Elämyksiä etsimässä loi katsauksen tilakokemuksen tutkimiseen

Kokemusten talon ensimmäinen virallinen Elämyksiä etsimässä -webinaari tutustutti kuulijat hankkeen toimintaan ja avasi keskustelun, mistä syntyy hyvä tilakokemus. 

Alustuksen jälkeen webinaarin osallistujat pääsivät yhdessä pohtimaan lyhyessä workshopissa, miten kukin voisi hyötyä hankkeesta. Osallistujat jakautuivat oman kiinnostuksen kohteensa mukaan johonkin neljästä talosta; tilakokemus, matkailu- tapahtuma- ja ravintola-ala, esittävä taide ja virtuaalinen pelitaide. Lopputuloksena syntyi hybriditilojen uusia avauksia. 

MaRaTan talossa pohdittiin, miten virtuaalisuudella voitaisiin parantaa elämystä luontokohteissa. Arboretum Mustilassa on helpotettu vierailijoiden kokemusta puulajien QR-koodien kautta löytyvän lisätietojen avulla. Workshopissa jatkokehittämisideoina nousi esiin luontokokemus VR-lasien avulla sekä AR-reitti luontokohteessa. 

Esittävän taiteen talossa pohdittiin, mitä sellaista virtuaalisuus voisi tarjota, joka ei livenä olisi edes mahdollista toteuttaa. Turun ammattikorkeakoulun tiimin projektipäällikkö Jani Pihlajamaa korosti, että striimausten ja muiden virtuaalielämysten tuottaminen tulisi nähdä omana esitysmuotonaan, eikä niinkään livenä toteutettavan esityksen toisintana. 

Pelitaiteen talossa keskustelu johti 3D-skannauksen äärelle. Miten 3D-skannauksella “kaapataan” oikeat tilat virtuaaliseksi ja mitä työkaluja se vaatii? Tilakokemuksen talon keskustelua johti kaksi pääteemaa; Miten luoda kevyitä ja muunneltavia tiloja, joita esimerkiksi esittävä taiteilija voisi vuokrata lyhyeksi aikaa? Millaisia kiinteistöjen liiketoimintamalleja voisi olla, kuka maksaa ja mitä?

Webinaarin lopuksi Kokemusten talon vastuuvalmistelija Kaisa Airo esitteli tilakokemuksen yleisimpiä tutkimusmenetelmiä sekä yamk-opiskelijoiden hankkeelle tuottamia tilakokemustutkimusten tuloksia. Tilatutkimuksen mukaan tutkimusviitekehyksistä konkreettisin ja käyttökelpoisin malli oli Kojon ja Nenosen 6T-malli, jonka katsottiin toimivan parhaiten nimenomaan tilallisen kokemuksen mallintamiseen.  

Tutustu hankkeen toimintaan ja tilakokemuksen tutkimusmenetelmiin webinaarissa. Löydät webinaarin tallenteen tästä linkistä

Kokemusten talon webinaarisarja saa jatkoa Virtuaalista vuorovaikutusta -verkkotyöpajan muodossa torstaina 12.5.2022 klo. 14-16. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä