Skip to content

Liikuteltavan teknologiatilan kehittäminen – ideapaja 16.5.2022

Xamkin Kokemusten talo -tiimi kutsuu kymenlaaksolaisia taiteilijoita, kulttuurin ja luovien alojen toimijoita sekä yrityksiä ideoimaan vuorovaikutteista liikuteltavaa teknologiatilaa.

Haluamme löytää uusia kulttuurin kokemisen muotoja ja kehittää liikuteltavaa teknologiatilaa, joka mahdollistaa kokemuksellisten ja vuorovaikutteisten etäesitysten ja -teosten esittämisen erilaisille yleisöille, erilaisissa tiloissa.

Toivomme, että taiteen etäesityksistä voisi tulla yhtä merkityksellisiä ja vuorovaikutteisia kuin esitysten ja teosten fyysisestä kokemisesta. Tähän tarvitsemme juuri sinun apuasi! Minkälaisia esityksiä, kokemuksia tai teoksia haluaisit välittää yleisöllesi? Minkälaista vuorovaikutusta kaipaat yleisösi kanssa digitaalisilla alustoilla ennen esitystä, sen aikana tai esityksen jälkeen? Tule yhdessä pohtimaan ja kehittämään teknologiatilaa kanssamme!

Ideapaja järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella FUELissa, Future Experience Labissa, ma 16.5.2022 klo 12-15.

Työpajan aluksi testaamme FUELin kosketuksella toimivaa peliseinää ja katsomme 360-videoesitystä VR-laseilla. Puhumme liikuteltavan teknologiatilan tavoitteista ja aloitamme tilan ideoimisen ja kehittämisen. Ideapajan lomassa verkostoidumme kahvin ja pullan äärellä muiden osallistujien kanssa. Pajaan osallistuvilla on mahdollisuus jatkaa tilan kehittämistä kanssamme ja tehdä omia teos- ja etäesityskokeiluja yhdessä hankkeen kanssa.

Lisätietoja: Tiina Savallampi, projektipäällikkö Xamk, etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 044 702 8960